Start

 • Misja naszego przedszkola w formie graficznej

  Misja naszego przedszkola w formie graficznej

MISJA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5

Wspomagamy rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Dbamy o rozwój pozytywnych uczuć, zapewniamy partnerski stosunek w relacjach międzyludzkich. Nasze wspólne działania zapewniają dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 • przedszkole stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci
 • zapewniamy bezpieczeństwo i dobrą opiekę
 • absolwenci przedszkola osiągają sukcesy w nauce szkolnej
 • drogą do sukcesu jest wzajemna współpraca z rodzicami
 • stosujemy różnorodne, aktywizujące metody nauczania
 • prowadzimy ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne
 • zapewniamy bogate oferty zajęć dodatkowych: zajęcia taneczne, zajęcia muzyczno-rytmiczne ,język angielski, gimnastyka korekcyjna
 • udzielamy pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • posiadamy wykwalifikowaną kadrę
 • przeciwdziałamy wadom postawy
 • posiadamy bogatą bazę dydaktyczną, nowoczesny plac zabaw
Script logo