LISTOPAD

GRUPA IV, V, VI

Krąg tematyczny: Wśród bliskich

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozróżnia na obrazkach poszczególnych członków rodziny.

Nazywa po angielsku wybranych członków rodziny.

Rozpoznaje na ilustracjach wybrane części twarzy i nazywa je po angielsku.

Określa kolejność pojawiania się postaci w piosence.

Gra w grę pamięciową.

Określa liczbę członków rodziny na podstawie ilustracji.

Wskazuje na obrazku brakujące elementy.

Powtarza rytuały związane z tokiem zajęć.

Odpowiada na pytania nauczyciela, wykorzystując proste zwroty w języku angielskim lub używając języka polskiego.

Reaguje na polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim.

Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem.

Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł.

Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych i grach dydaktycznych.

 

Słownictwo

  • mummy, daddy, sister, brother, baby , aunt, uncle, grandfather, granmother, cousin

Piosenka

Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Mommy finger, Mommy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Brother finger, Brother finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Sister finger, Sister finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

 

Walking with my family

Script logo