LISTOPAD

GRUPA I, II, III

Krąg tematyczny: RODZINA

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Dziecko:

 • wzmacnia swoje poczucie pewności siebie w roli uczestnika zajęć językowych,

 • realizuje rytuały związane z tokiem zajęć,

 • rozumie proste polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje,

 • słucha rymowanek i piosenek , którym towarzyszy prezentacja rekwizytów, kart obrazkowych lub ilustracji ruchowej,

 • recytuje oraz śpiewa wspólnie z grupą i z towarzyszeniem odpowiedniego nagrania,

 • pokazuje za pomocą gestów wybrane słowa z piosenek i rymowanek,

 • poznaje zwroty powitalne i pożegnalne oraz je stosuje,

 • powtarza słowa i wyrażenia wypowiadane przez nauczyciela,

 • poznaje krótkie historyjki obrazkowe,

 • przelicza w j. Angielskim w zakresie 1-3

 • odpowiada na pytania nauczyciela z wykorzystaniem prostych zwrotów angielskich lub po polsku,

 • nazywa członków rodziny widocznych na ilustracjach,

 • określa, którego elementu brakuje w danym zbiorze,

 • klasyfikuje elementy według podanego kryterium,

 • zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł,

 • bierze udział w grach ruchowo-naśladowczych prowadzonych w języku angielskim.

 

Słownictwo

 • mummy, daddy, sister, brother, baby , boy, girl, one, two, three 

Piosenka

Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Mommy finger, Mommy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Brother finger, Brother finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Sister finger, Sister finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Script logo