LUTY

Data:

Krąg tematyczny: Ważne uczucia

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

  • Określa uczucia postaci ukazanych na rysunkach.

  • Potrafi wyrazić własne emocje.

  • Odczytuje i nazywa stany emocjonalne innych osób na podstawie obserwacji mimiki twarzy i postawy ciała.

  • Powtarza rytuały związane z tokiem zajęć.

  • Odpowiada na pytania nauczyciela, wykorzystując proste zwroty w języku angielskim lub używając języka polskiego.

  • Reaguje na polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim.

  • Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem.

  • Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł.

  • Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych i grach dydaktycznych.

 

Słownictwo:

Happy – szczęśliwy

angry - zły

hungry – głodny

sad – smutny

scared - przestraszony

 

How are you feeling today? - Jak się dziś czujesz ?

 

Piosenka : „If you happy”

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

Script logo