MARZEC

Data:

Krąg tematyczny: Świat przyrody

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Nazywa po angielsku domowe zwierzęta

Rozpoznaje na rysunkach poszczególne zwierzęta.

Przyporządkowuje elementy do odpowiednich grup.

Liczy na obrazku wskazane elementy.

Łączy podane rysunki w pary.

Rozpoznaje cienie zwierząt.

Powtarza rytuały związane z tokiem zajęć.

Odpowiada na pytania nauczyciela, wykorzystując proste zwroty w języku angielskim lub używając języka polskiego.

Reaguje na polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim.

Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem.

Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych i grach dydaktycznych.

 

cat – kot

dog – pies

hamster – chomik

rabbit – królik

parrot – papuga 

fish – ryba

 

Script logo