NA WIŚLANYM SZLAKU

Data:

Na wiślanym szlaku
W minionym tygodniu dzieci z grupy szóstej, pogłębiały swoją wiedzę na temat miast, przez które przepływa rzeka Wisła. Była to świetna okazja do poznania polskich legend. Tworząc pocztówki z zabytkami, utrwalały poznaną widzę. Przez cały tydzień dzieci nuciły piosnkę
Jest wiele miejsc pięknych w Warszawie,
na palcach mych dłoni nie zliczę.
Tu trzeba przyjechać, zobaczyć,
jak piękna jest nasza stolica.


Celem zajęć było poszerzenie wiedzy o zwyczajach i tradycjach regionalnych, o wybranych symbolach związanych z regionami Polski podczas czytania legend, bajek; wdrażanie do poznawania historii Polski oraz zdobywania wiedzy o ważnych historycznie postaciach.

Script logo