Nasze osiągnięcia

 • Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, doskonalą swój warsztat pracy, uczestniczą w kursach i warsztatach, posiadają studia podyplomowe w zakresie: gimnastyka korekcyjna, pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika, arteterapia, organizacja i zarządzanie oświatą.

 • Organizacja wycieczek, warsztatów, uroczystości dla dzieci, rodziców i gości
 • Organizacja kiermaszów ozdób świątecznych i zniczy
 • Redagowanie "Kroniki" oraz przedszkolnej gazetki: "OKIENKO"
 • Współpraca z instytucjami, specjalistami i środowiskiem lokalnym
  • Rodzice i rodziny naszych dzieci
  • Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
  • Stowarzyszenie "Uśmiech"
  • Muzeum Ziemi Kępińskiej
  • Komenda Powiatowa Policji w Kępnie
  • Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie
  • Szkoła Muzyczna w Kępnie
  • Urząd Skarbowy w Kępnie
  • Wodociągi Kępińskie
 • Organizacja i uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeglądach, festynach
 • Zdobywanie nagród, wyróżnień
 • Uczestnictwo w ogólnopolskich programach:
  • "Cała Polska czyta dzieciom"
  • "Akcja Sprzątania Świata"
  • "Moje dziecko idzie do szkoły"
  • "Zdrowy przedszkolak - Piramida żywienia"
  • "Mamo -Tato wolę wodę"
 • Przyznawanie wyróżnień "Przyjaciel Przedszkola"
 • Posiadanie bogatej bazy kostiumów i rekwizytów
Script logo