Ogłoszenia

Data:

UWAGA RODZICE

Rok szkolny 2023/2024

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA RODZICÓW

 

DZIEŃ

TYGODNIA

    NAUCZYCIEL

GODZINY DOSTĘPNOŚCI

poniedziałek

Marzena Nowak

15-16

 

 

wtorek

Justyna Ludwiczak – Kozica

 

Dorota Kałka

 

Agnieszka Ostojska

7-730, 15-1530

 

15-16

 

730 -8 , 15-1530

 

środa

Paulina Jamróz

 

Karolina Milinkiewicz

 

730-8,

 

1330-14, 1530-16

 

 

czwartek

Paulina Jamróz

 

Natalia Weszka

 

Wiesława Gruszka

 

Renata Pietrzak

 

730-8,

 

15-16

 

15-1530

 

13-1330

 

 

piątek

Wiesława Gruszka

 

Renata Pietrzak

 

13-1330

 

1330-14

                        NAUCZYCIEL SPECJALISTA

 

I i III

wtorek

Ilona Solska                              – pedagog specjalny

15-16

 

I i III

wtorek

Agata Drzazga                                   – psycholog

 

1415-1515

 

I i III

środa

Monika Jendras

  – logopeda

 

15-16

 

Pierwsze zebranie organizacyjne z rodzicami odbędzie się w poniedziałek 4 września

- o godzinie 17  oddziały I,II,III,

- o godzinie 17,45 oddziały IV,V, VI

( Część wspólna - informacje przekazane przez dyrektora,

spotkania z nauczycielami w poszczególnych oddziałach )

 

Od września 2023 przedszkola Miasta i Gminy Kępno wprowadzają do realizacji dzienniki elektroniczne oraz elektroniczną rejestrację obecności dziecka w przedszkolu. W holu będą umieszczone do skanowania kody QR przy wejściu i wyjściu z przedszkola w celu zarejestrowania dziecka w dzienniku.

Bardzo proszę o zainstalowanie na telefonie aplikacji: OBECNOŚĆ VULCAN ( instrukcja obrazkowa poniżej w załączniku) Po zainstalowaniu otrzymacie państwo numer - kod dziecka do dodania w ustawieniach ucznia. Taką aplikację również powinny mieć dostępną osoby upoważnione do odbioru dziecka.

W przypadku problemu z aplikacją czy brakiem telefonu pracownicy będą służyć pomocą w zarejestrowaniu obecności dziecka. Istotne jest również zgłoszenie nieobecności dziecka. Wprowadzone zmiany są dla nas wszystkich nowością i mamy nadzieję, że z wzajemną pomocą wdrożymy je w życie, co usprawni naliczanie opłat w przedszkolu. Dziennik elektroniczny umożliwi lepszy przepływ informacji między Państwem a kadrą przedszkola.

Pierwsze uruchomienie aplikacji: 

1. Pobierz aplikację ze Sklepu Play lub Appstore na swoim smartfonie. W sklepie odszukujemy aplikacji o nazwie : Obecność Vulcan

2. Po odnalezieniu proszę wybrać opcję : Zainstaluj 

3. Aplikacja po zainstalowaniu będzie dostępna w zasobach smartfona. 

4. Po instalacji, proszę uruchomić aplikację.

5. Aplikacja ma dostępne opcje : Skanuj oraz Ustawienia. 

6. Przy pierwszym uruchomieniu proszę wybrać opcję Ustawienia.

7.Następnie proszę nacisnąć przycisk DODAJ, w celu wprowadzenia danych dziecka(dzieci) 

8. Proszę wprowadzić własną „nazwę ucznia” (imię, imię i nazwisko lub inną przyjazną nazwę).

9. Proszę wprowadzić KOD otrzymany z przedszkola/szkoły, zatwierdzając przyciskiem DODAJ.

10.Aplikacja zapisze ustawienia dziecka/(i) do systemu.

 

Zapisywanie wejścia/wyjścia dziecka z przedszkola:

1. Uruchom wcześniej zainstalowaną aplikację : Obecność Vulcan

2. Naciśnij przycisk Skanuj kod QR

3. Zbliż telefon do kodu QR na ścianie, tak aby cały kod zmieścił się w okienku.

4. Po poprawnym zaczytaniu kodu pojawi się imię dziecka (lub inny opis wcześniej wprowadzony) wraz z kodem cyfrowym.

5. Następnie należy zaznaczyć dziecko z lewej strony klikając w kwadracik

6. Obecność wprowadzamy poprzez kliknięcie przycisku Rejestruj. 

7. Poprawna operacja zostanie potwierdzona na ekranie.

..............................................................................................................................................

Przypominamy, że ubezpieczenie dzieci trwa przez cały rok szkolny, a więc do 31 sierpnia 2023 na terenie przedszkola , domu i poza nimi. Jeśli miały miejsca jakieś zdarzenia wypadkowe, pobyt w szpitalu związany z wypadkiem lub inną chorobą rodzice maja możliwość złożenia wniosku o odszkodowanie. 

( dokumenty do pobrania i informacje o sposobie złożenia wniosku umieszczone są na stronie internetowej w zakładce- "ubezpieczenie" lub do pobrania w przedszkolu )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie informuje, że od 1.09.2023r. nadal obowiązują  stawki  za wyżywienie dzieci, wprowadzone zarządzeniem burmistrza z dnia 3 stycznia 2022r. W razie potrzeby stawki mogą ulec zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu dyrektora z burmistrzem MiG Kępno.

- dzienna stawka za dwa  posiłki wynosi 6 zł 

- dzienna stawka za trzy  posiłki wynosi 8 zł

( śniadanie - 2 zł, obiad - 4 zł , podwieczorek - 2 zł )

 

Script logo