POMAGAMY ZWIERZĘTOM

Data:

W naszym przedszkolu zorganizowana została zbiórka karmy dla podopiecznych jednego ze schronisk, przy współpracy z członkami Klubu 8 Wspaniałych działającym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce karmy. Organizatorkami i koordynatorami akcji były nauczycielki - pani Magdalena Maciejewska-Kądziela oraz pani Ewa Flak. Cieszymy się, że tak wielu przedszkolaków odpowiedziało na nasz apel i wzięło udział w naszej akcji . Los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny dzieciom naszego przedszkola.

Dziękujemy serdecznie wszystkim przedszkolakom i rodzicom za włączenie się w zorganizowaną akcję charytatywną.

Dzielenie się tym co mamy – to dobry nawyk!

Script logo