Rada Rodziców

W przedszkolu działa Rada Rodziców przy udziale, której organizowane są uroczystości, wycieczki, imprezy okolicznościowe, teatrzyki, paczki dla dzieci, upominki dla 6  latków odchodzących do szkoły.

Rada rodziców bierze aktywny udział w życiu przedszkola. Wspólnie z personelem podejmuje działania na rzecz placówki, wypracowuje dodatkowe środki finansowe w celu wzbogacenia oferty dla dzieci i wzbogacenia bazy dydaktycznej. 

Roczna składka  na potrzeby rady rodziców -  ustalona przez ogół rodziców wynosi 150 zł

Skład Rady Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie
w roku szkolnym 2023/2024:

- Anna Sołtysik Hełka - przewodnicząca

- Edyta Wencel - zastępca przewodniczącej

- Łukasz Rataj - skarbnik

- Dariusz Wartecki - sekretarz

-  Tomasz Cieplik, Hanna Wawrzyniak -  komisja rewizyjna

 

TRÓJKI OODDZIAŁOWE:

I Dariusz Wartecki, Iweta Kasiuba, Jarosław Czarczyński 

II Edyta Wencel, Edyta Talma, Anna Ćwiertnia

III Hanna Wawrzyniak, Katarzyna Andrys-Orszulak, Justyna Kulesza

IV Anna Sołtysik-Hełka, Katarzyna Pindor - Hełka, Marta Dąbrowska-Sołtysik

V Tomasz Cieplik, Małgorzata Zimoch, Natalia Giemza

VI Łukasz Rataj, Ewelina Wąsala, Ewelina Kubica

 

Konto Rady Rodziców: 97 8413 0000 0022 9472 3000 0001
Spółdzielczy Bank Ludowy

Script logo