Ramowy plan dnia

6:30 - 8:15

Schodzenie się dzieci, sytuacje edukacyjno - wychowawcze organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, praca indywidualna korekcyjno - kompensacyjna w zakresie wspomagania rozwoju dziecka. Zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe. Czynności samoobsługowe.

8:30 - 9:00

Śniadanie. Czynności samoobsługowe.

9:30 - 11:30

Sytuacje edukacyjno - wychowawcze organizowane przez nauczycielkę z uwzględnieniem propozycji dzieci. Zabawy tematyczne i dowolne rozwijające różne formy aktywności dziecięcej zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Zajęcia z j. angielskiego, zajęcia rytmiczno taneczne. Spacery, wycieczki edukacyjne i turystyczne - pobyt na powietrzu, gry i zabawy ruchowe.

11:30 - 12:00

Różne formy relaksu (ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające). Czynności samoobsługowe.

12:00 - 12:30

Obiad.

12:30 - 14

w grupie 3-latków - przygotowanie do odpoczynku, leżakowanie.

12:30 - 14:15

 Odpoczywamy po obiedzie. Uczestniczymy w zabawach z kolegami i koleżankami wg własnych pomysłów i zainteresowań, utrwalamy wiadomości zdobyte na zajęciach, słuchamy bajek, uczestniczymy w zajęciach rozwijających aktywność twórczą i ekspresję.

Praca indywidualna z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym oraz działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych, działania i sytuacje edukacyjne utrwalające wiadomości i umiejętności zdobyte na porannych zajęciach. Zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców ( religia),  zajęcia specjalistyczne- logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno kompensacyjne). Różne formy relaksu. Pobyt w przedszkolnym ogrodzie. Czynności samoobsługowe.

14:15 - 14:45

Podwieczorek, czynności porządkowe i gospodarcze, czynności sanitarno higieniczne.

15:00 - 16:00

Ćwiczenia utrwalające wiadomości, gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, swobodne działania, bezpieczne zabawy na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci pod opieką rodziców lub osoby upoważnionej.

Script logo