RATUJEMY MISIA CZYLI PIERWSZA POMOC OCZAMII DZIECKA

Data:

Nasze przedszkole odwiedził Pan Miron Leśniarek - Kierownik Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Kępnie dzieci zapoznały się z procedurą udzielania pierwszej pomocy.
Spotkanie miało na celu wyrobienie prawidłowych postaw jakie należy zachować w sytuacjach zagrożenia życia oraz zdrowia nas samych jak i naszych najbliższych. Podczas spotkania dzieci poznały procedury jakie należy zachować i wdrożyć w niebezpiecznych sytuacjach które wymagają wezwania pomocy.
Dzieci mogły poczuć się jak prawdziwi ratownicy, kiedy pod bacznym okiem Pana Mirona mogły samodzielnie przełożyć teorię w praktykę i popisać się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy swoim misiom 🐻 wykonując masaż serca. Była to wspaniała lekcja, życiowa lekcja która w przyszłości może zaowocować i uratować zdrowie lub życie każdego z nas ♥️.
Script logo