ZBIÓRKA MAKULATURY

Data:

Serdecznie zapraszamy Rodziców i dzieci z naszego przedszkola do udziału w konkursie pt.

„Oszczędzaj naturę. Przedszkolaku zbieraj makulaturę.”

W ramach projektu

pt. „Upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy ekologicznej w codziennym życiu poprzez udział

w konkursach, warsztatach ekologicznych dla mieszkańców Gminy Kępno.”

Celem akcji jest zachęcenie rodziców i dzieci do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów - w tym wypadku MAKULATURY 

Na makulaturę można przeznaczyć:

- gazety, kolorowe czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki papieru biurowego, opakowania papierowe, kartonowe, tekturę, torby i pudła papierowe.

Na makulaturę nie nadają się: 

- papierowe opakowania z domieszką innych tworzyw (np. kartony po napojach, mleku, sokach), kalka, papier przebitkowy, tapety, papier zatłuszczony lub silnie zabrudzony. 

"W 2015 roku każdy mieszkaniec Polski zużył 115 kg papieru. Statystycznie każdy człowiek na ziemi zużywa rocznie ok. 50 kg papieru. Z jednej tony makulatury poddanej recyklingowi otrzymać można aż 900 kg papieru, czyli 90% części wsadu. Papieru nie można przerabiać w nieskończoność bez pogorszenia jego właściwości. Aktualne możliwości technologiczne pozwalają na trzy - lub niekiedy czterokrotny przerób włókien celulozowych bez utraty jakości papieru. Odpady, jakie powstają w procesie recyklingu papieru, stanowią od 7% do 35% całości dostarczonej makulatury. Są one spalane lub składowane i przerabiane na inne produkty niż papier. Recykling tony makulatury oznacza ogromną oszczędność energii  - na wytworzenie z niej papieru potrzeba o 65% mniej energii w stosunku do energii zużywanej w procesie produkcji papieru z włókien pierwotnych"

"Recykling tony makulatury oznacza także znaczną redukcję zanieczyszczeń: wody o 35% i powietrza o 74%. Tona makulatury pozwala oszczędzić około 17 drzew - tyle drzew byłoby wycięte aby uzyskać równowartość papieru z niej wytworzonego. Uznaje się także iż powtórne wykorzystanie 1 tony papieru pozwala zaoszczędzić 26,5 tys. litrów wody, 1476 litrów ropy, ok. 7 metrów sześciennych miejsca na składowisku oraz tyle energii, ile jest potrzebne do ogrzania przeciętnego mieszkania przez pół roku czyli ok. 4200 KWh"

Zwracamy się z prośbą, aby zebraną makulaturę zapakować w pudło lub związać sznurkiem.

Zgromadzona makulaturę prosimy o przeniesienie do przedszkola

od 19 września do 21 października 2022 r.

Dziękujemy!

 

Script logo