ZBIÓRKA MAKULATURY - PODSUMOWANIE

Data:

Dzięki zaangażowaniu rodziców oraz dzieci z naszego przedszkola, którzy z wielkim zapałem przystąpili do uczestnictwa w  konkursie pt. „Oszczędzaj naturę. Przedszkolaku zbieraj makulaturę", odbywającym się w ramach projektu pt. „Upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy ekologicznej w codziennym życiu poprzez udział w konkursach, warsztatach ekologicznych dla mieszkańców Gminy Kępno” udało nam się wspólnymi siłami zebrać w przedszkolu blisko 2,5 tony makulatury.  Celem akcji było zachęcenie rodziców i dzieci do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów - w tym wypadku makulatury.  Zbiórka w czasie konkursu przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów, ponieważ łącznie we wszystkich placówkach przedszkolnych miasta i gminy Kępno zebrano  ponad 23 ton makulatury.

Recykling tony makulatury oznacza także znaczną redukcję zanieczyszczeń: wody o 35% i powietrza o 74%. Tona makulatury pozwala oszczędzić około 17 drzew - tyle drzew byłoby wycięte aby uzyskać równowartość papieru z niej wytworzonego. Uznaje się także iż powtórne wykorzystanie 1 tony papieru pozwala zaoszczędzić 26,5 tys. litrów wody, 1476 litrów ropy, ok. 7 metrów sześciennych miejsca na składowisku oraz tyle energii, ile jest potrzebne do ogrzania przeciętnego mieszkania przez pół roku czyli ok. 4200 KWh. W ten sposób udało nam się zaoszczędzić ekwiwalent 10.500 KWh, wycinki 42 drzew, 3690 litrów ropy naftowej oraz od 5,75 m3 do 17,5m3 powierzchni na składowisku.

Głównym celem akcji  było promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci oraz ich najbliższych  oraz zwrócenie uwagi na znaczenie ekosystemu dla jakości życia każdego człowieka. Za wielkie zaangażowanie się dzieci w zbiórkę makulatury, wszystkie przedszkola, które dołączyły do konkursu zostały wygranymi. Przedszkola otrzymały środki finansowe na zakup zabawek do wszystkich przedszkolnych oddziałów.

JESZCZE RAZ WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY ZA TAK DUŻE WSPARCIE :)

Script logo