Ubezpieczenie

Data:

Wspólnie z Radą rodziców przedszkola podjęto decyzję o kontynuacji polisy  ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2022/23/24.  Kwota składki wynosi 60 zł na sumę ubezpieczenia 45 000 zł

kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu wynosić będzie przy umowie dwuletniej 495 zł

- poniżej  informacje i dokumenty

Zgłaszając szkodę na wniosku należy wpisać numer polisy oraz zgłosić się do kancelarii przedszkola w celu opieczętowania wniosku.

 

Script logo